Muzeum UKW

Stowarzyszenie

Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych http://muzeauczelniane.pl/muzea/,

Powstało w 2014 r. zrzesza muzea działające w strukturach wyższych uczelni.

„Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. Prowadzona jest szeroko zakrojona działalność informacyjna, propagująca ideę muzealnictwa uczelnianego na terenie Polski, jak też poza jej granicami”.

Dyrektor Biblioteki UKW od 2016 r. jest członkiem Stowarzyszenia i uczestniczy w jego pracach.

W 2017 r. SMU uzyskało dotację z Ministerstwa Kultury i Sztuki na przygotowanie publikacji. W efekcie powstał katalog,  w którym wymienione i opisane zostały dwa muzea UKW tj. Uniwersyteckie oraz Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa UKW. Wersja elektroniczna katalogu dostępna jest na stronie SMU http://muzeauczelniane.pl/wp-content/uploads/2018/06/Katalog_www.pdf.