Muzeum UKW

Rada Muzealna

W Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w skład Rady Muzealnej wchodzą:

Przewodniczący

  • dr Aldona Chlewicka-Mączyńska

Członkowie

  • dr Sławomir Łaniecki – muzealnik
  • dr Monika Opioła-Cegiełka – historyk
  • dr Agnieszka Wysocka – historyk sztuki
  • mgr Iwona Staszewska-Chyła – kierownik Biura Rektora UKW

Zespół muzealny

  • mgr Joanna Gurgul – Oddział Zbiorów Muzealnych
  • dr Sławomir Łaniecki – Oddział Zbiorów Muzealnych