Muzeum UKW

50-ta rocznica śmierci prof. Bogdana Głębowicza

1 lipca 2024 r. przypada 50-ta rocznica śmierci prof. Bogdana Głębowicza, rektora Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy w latach 1971-1974, który wraz małżonką i dyrektorem WSN-u mgr Remigiuszem Kołodzińskim zginął tragicznie podczas podróży służbowej. Jak czytamy w Księdze Pamiątkowej Wydziału Pedagogicznego, następnego dnia „Wyższa Szkoła Nauczycielska okryła się żałobą. Flaga państwowa przed gmachem została spuszczona do połowy masztu.” 

Jednak tragicznie zmarły J.M. Rektor zdążył zapisać się trwale na kartach historii naszej Uczelni. Był drugim rektorem WSN, historykiem. Swoją działalność naukową rozpoczął od badań najnowszych dziejów Polski. W kręgu Jego zainteresowań znalazły się również nauki polityczne. Za działalność naukową oraz społeczno-polityczną otrzymał wiele odznaczeń i nagród, między innymi: Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą Odznakę J. Krasickiego, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Przy okazji tej smutnej rocznicy należy zatrzymać się przy innym, bardzo doniosłym i ważnym dla Uczelni wydarzeniu, które niewątpliwie łączy się z osobą J. M. Rektora Głębowicza. Mowa tutaj o uroczystym przekazaniu Insygniów Władzy Rektorskiej i Dziekańskiej. Ceremoniał odbył się 23 września 1972 r. w siedzibie Cechów Bydgoskich i Powiatowych w Bydgoszczy. 

W wydarzeniu tym, poza J. M. Rektorem Głębowiczem, udział wzięli także: prorektor dr Edmund Trempała, dziekan Wydziału Pedagogicznego – dr Jan Jakóbowski, dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego - dr hab. Jerzy Łachowski oraz dziekan Wydziału Humanistycznego - dr Jerzy Konieczny. Na ręce ówczesnego Rektora przekazano wówczas łańcuch, berło, pierścień oraz togi. Nie zabrakło pamiątkowego aktu erekcyjnego, opatrzonego tłoczonym stemplem. Do naszych czasów przetrwało berło oraz pierścień, wraz z podłużnym, solidnym etui. Wymienione eksponaty z dumą prezentujemy w gablocie muzealnej, w galerii uczelnianego muzeum, mieszczącej się na II piętrze w Bibliotece Uniwersyteckiej. W naszych zbiorach muzealnych posiadamy również zdjęcia z tego wydarzenia, a niektóre z nich prezentujemy w załączonej galerii zdjęć.

Wspominając prof. Bogdana Głębowicza należy podkreślić, że cieszył się On dużą sympatią pracowników oraz studentów.

Insygnia władzy Rektorskiej i Dziekańskiej, przekazane przez Cech Rzemieślników miasta Bydgoszczy i powiatu 23 września 1972 r. na ręce rektora WSN doc. dr hab. Bogdana Głębowicza, prof. uczelni jako wyraz hołdu dla nauki i splendoru uczelni.

Insygnia władzy Rektorskiej i Dziekańskiej, przekazane przez Cech Rzemieślników miasta Bydgoszczy i powiatu 23 września 1972 r. na ręce rektora WSN doc. dr hab. Bogdana Głębowicza, prof. uczelni jako wyraz hołdu dla nauki i splendoru uczelni.

Doc. dr hab. Bogdan Głębowicz odbierający insygnia władzy Rektorskiej (berło) i Dziekańskiej,  Dom Rzemiosła, Bydgoszcz, 1972 r.

Doc. dr hab. Bogdan Głębowicz odbierający insygnia władzy Rektorskiej (berło) i Dziekańskiej, Dom Rzemiosła, Bydgoszcz, 1972 r.

Sala, w siedzibie Cechów Bydgoskich, przygotowana na wręczenie insygniów władzy Rektorskiej i Dziekańskiej , 1972 r., na fotelach od lewej B. Głębowicz, E. Trempała, w togach stoją: J. Konieczny, J. Jakóbowski, i inni...

Sala, w siedzibie Cechów Bydgoskich, przygotowana na wręczenie insygniów władzy Rektorskiej i Dziekańskiej, 1972 r., na fotelach od lewej B. Głębowicz i E. Trempała, w togach stoją: J. Konieczny, J. Jakóbowski i inni...

Podpisywanie dokumentów po przekazaniu insygniów władzy Rektorskiej i Dziekańskiej, 1972 r., Dom Rzemiosła, Bydgoszcz, od lewej stoją rektor B. Głębowicz, properktor E. Trempała

Podpisywanie dokumentów po przekazaniu insygniów władzy Rektorskiej i Dziekańskiej, 1972 r., Dom Rzemiosła, Bydgoszcz, pierwsi od lewej stoją rektor B. Głębowicz i prorektor E. Trempała

Ubieranie w łańcuch prorektorski Edmunda Trempały przez rektora WSN Bogdana Głębowicza, Dom Rzemiosła, 1972 r.

Ubieranie w łańcuch prorektorski Edmunda Trempały przez rektora WSN Bogdana Głębowicza, Dom Rzemiosła, 1972 r.

Rektor B. Głębowicz z prorektorem E. Trempałą , uroczystość przekazania insygniów, Dom Rzemiosła, Bydgoszcz, 1972 r.

Rektor B. Głębowicz z prorektorem E. Trempałą , uroczystość przekazania insygniów, Dom Rzemiosła, Bydgoszcz, 1972 r.

Rektor WSN B. Głębowicz odbierający insygnia władzy Rektorskiej i Dziekańskiej z rąk przedstawiciela Cechu Rzemieślników

Rektor WSN B. Głębowicz odbierający insygnia władzy Rektorskiej i Dziekańskiej z rąk przedstawiciela Cechu Rzemieślników