Muzeum UKW
„The experience of academic heritage” - Muzeum UKW na międzynarodowej konferencji muzeów uczelnianych „The experience of academic heritage” - Muzeum UKW na międzynarodowej konferencji muzeów uczelnianych

„The experience of academic heritage” - Muzeum UKW na międzynarodowej konferencji muzeów uczelnianych

W mijającym miesiącu miała miejsce konferencja muzeów uczelnianych, organizowana przez UNIVERSEUM (European Academic Heritage Network), Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, której hasłem przewodnim było „The experience of academic heritage”. Od 4 do 7 lipca bieżącego roku przedstawiciele Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (dr Aldona Chlewicka-Mączyńska, mgr Joanna Gurgul oraz mgr Olga Cuske) mieli wyjątkową okazję do bezpośredniego kontaktu z pracownikami muzeów uczelnianych z aż 26 krajów europejskich.

W trakcie drugiego dnia obrad reprezentacja Muzeum UKW, w postaci mgr. Joanny Gurgul i mgr. Olgi Cuske, zaprezentowała temat "Student culture in Bydgoszcz in the 1970s - preservation of Heritage" podczas sesji posterowej. Spotkał się on z żywym zainteresowaniem i pytaniami ze strony zebranych. 

W czasie trwania konferencji muzealnicy mięli także sposobność wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Holenderską Fundację Dziedzictwa Akademickiego oraz Uniwersytet w Strasburgu. Przeanalizowane zostały tam różne spojrzenia na muzea uczelniane.

W programie konferencji ujęto również zwiedzanie muzeów uczelnianych Wrocławia, m. in.: Muzeum Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, i.in.

Po wizycie we Wrocławiu część muzealników udała się jeszcze na seminarium pokonferencyjne do Krakowa. W tym również dr Aldona Chlewicka-Mączyńska, mgr Joanna Gurgul. 

Podsumowując, warto przytoczyć słowa, jakie padły podczas jednego z wystąpień "Look at our purpose and our mission. (...) And we have a multiple chances to input it.". Uświadamiają nieustanną postrzebę kierowania się misją muzeum w dążeniu do jego ciągłego rozwoju dla odbiorców i mnogości sposobów oraz szans na realizację takich działań. Był to niezwykle wartościowy i inspirujący czas, który z całą pewnością zaoowocuje dążeniem do dalszych ulepszeń w funkcjonowaniu naszej instytucji.