Muzeum UKW
Dzień Dziedzictwa Akademickiego 2022 r. Dzień Dziedzictwa Akademickiego 2022 r.

Dzień Dziedzictwa Akademickiego 2022 r.

(...)

            Inspiracją do zainicjowania działalności związanej z popularyzowaniem kultury studenckiej były zbiory z kolekcji Jerzego Serwińskiego, jednego z inicjatorów powstania klubu Beanus, pierwszego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UKW, przekazane dla Muzeum Uniwersyteckiego. To właśnie dzięki nim udało się zorganizować wystawę pt. „Kultura studencka. Beanus i inni. Co nam zostało z tamtych lat?” Otwarcie wystawy poprzedziła prezentacja prac studentów Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej i podsumowanie konkursu na przygotowanie wizualizacji przestrzeni Biblioteki UKW pod kątem potrzeb kultury studenckiej w ramach Dni Dziedzictwa Akademickiego. Dyplomy i wyróżnienia wręczył prof. Marek Macko, prorektor UKW, w obecności dziekana Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej dr. hab. Romualda Fajtanowskiego prof. PB i dr Ewy Raczyńskiej-Mąkowskiej, kierownika Katedry Wzornictwa PB. Szczególne podziękowania za zorganizowanie obchodów Dni Dziedzictwa Akademickiego oraz nagrodę otrzymała także dyrektor Biblioteki dr Aldona Chlewicka-Mączyńska.

            W latach 60-tych XX w. w Bydgoszczy działało ponad 10 klubów studenckich związanych z Wyższą Szkołą Inżynierską (później ATR) oraz Wyższą Szkołą Nauczycielską (później WSP). Grano w nich najnowszą muzykę, działały teatry, kabarety, a studenci aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta i regionu. Jednym z najbardziej znanych klubów był działający przy WSP Beanus, który – jak podaje J. Serwiński w monografii klubu - powstał „ku uciesze studentów i utrapieniu kadry pedagogicznej” . To głównie związani z nim absolwenci przybyli na otwarcie wystawy i brali udział w dyskusji, którą można by ująć w słowa: „Co nam zostało z tamtych lat?” O tym, w jaki sposób doszło do spotkania, opowiedział dr Sławomir Łaniecki. W 2019 r. Uczelnia obchodziła jubileusz 50-lecia. Rok później świętować mieli absolwenci związani z klubem Beanus. Niestety, plany pokrzyżowała pandemia. Do spotkania doszło jednak w przestrzeni wirtualnej, a konkretnie w mediach społecznościowych. Dotyczący Beanusa post, umieszczony na facebooku dr. Sławomira Łanieckiego, spotkał się z ogromnym odzewem. Między innymi dzięki niemu do biblioteki trafiła kolekcja Jerzego Serwińskiego, a także inne pamiątki dotyczące działalności kulturalnej studentów Bydgoszczy. Otwarcie zorganizowanej w książnicy wystawy, stało się więc doskonałą okazją do spotkania.

            Słowo wstępne wygłosiła dyrektor Aldona Chlewicka-Mączyńska, która odniosła się do zgromadzonych w bibliotece pamiątek kultury studenckiej (ich prezentacja wyświetlała się na tablicy multimedialnej). Zwróciła uwagę na tworzony przez bibliotekę portal Archiwum Historii Mówionej Pamięć Bydgoszczan, gromadzący relacje, dokumenty i zdjęcia mieszkańców Bydgoszczy. Można w nim także przechowywać m. in cyfrowe kopie pamiątek (plakaty, zdjęcia, zaproszenia) dotyczących działalności klubu Beanus. Dyrektor Biblioteki UKW podziękowała za wszystkie tworzące kolekcję eksponaty i zwróciła się z prośbą o przekazywanie kolejnych, żeby przetrwała pamięć o kulturze studenckiej minionych czasów.

(...)

            Otwarcie wystawy pt. „Kultura studencka. Beanus i inni. Co nam zostało z tamtych lat?” zgromadziło w bibliotece wielu niezwykłych gości. Stało się okazją do spotkania, powspominania czasów, które na zawsze odeszły, ale ukształtowały postawy znanych artystów, muzyków, naukowców. To był ogromny zaszczyt gościć ich w murach Biblioteki UKW.

Tekst: Małgorzata Zmitrowicz

Pełny tekst na stronie: https://zajrzyjdobiblioteki.blogspot.com/2022/11/dni-dziedzictwa-akademickiego-w.html#more

Fotorelacje na stronach: https://muzeum-uniwersyteckie.ukw.edu.pl/jednostka/muzeum-ukw/galeria-zdjec-muzeum/68945 oraz https://www.youtube.com/watch?v=5E0Sx-GjetI