Muzeum UKW

Pracownia Badań nad Kulturą Studencką

Przy Muzeum UKW powstaje Pracownia Badań nad Kulturą Studencką. Naszym celem jest pozyskiwanie relacji (nagrań audio i/lub wideo), źródeł pisanych, druków, ikonografii, artefaktów, w celu badań nad kulturą studencką oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Chcemy również promować i upowszechniać w ten sposób kulturę studencką, a także podtrzymać i wzmacniać tożsamość oraz tradycję regionalną. Bazę dla utworzenia pracowni stanowić będą bogate zbiory przekazane do Muzeum Uniwersyteckiego, w tym: prace artystyczne, zaproszenia, afisze, ulotki, związane z działalnością studencką: dyplomy, ankieta, informatory, karty członkowskie, bilety wstępu, wizytówki, programy, katalogi, śpiewniki, czasopisma, jednodniówki, fotografie, naszywki, proporczyki, kronika (Złota księga), statuty i sprawozdania z działalności klubów studenckich z całego kraju i inne. Wiele obiektów jest unikatowych. Dużą grupę stanowią dokumenty związane z klubem Beanus – miejscem wolności, pracy twórczej, możliwości rozwijania talentów, indywidualności oraz ucieczki od narzuconego w PRL socjalistycznego wzorca kultury.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które są zainteresowane współpracą przy tworzeniu Pracowni Badań nad Kulturą Studencką. Szczególnie zapraszamy absolwentów uczelni wyższych regionu, dawnych członków oraz sympatyków klubów studenckich, działających w latach 1970-2000.