O muzeum

Muzeum Uniwersytetu Kaizmierza Wielkiego powołane zostało Zarządzeniem nr 26/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 r. ws. Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki UKW. W strukturze Biblioteki powstał Oddział Zbiorów Muzealnych, a w nim Sekcja - Muzeum Uniwersyteckie. Etap tworzenia Muzeum wspomaga powołany przez Rektora Zespół ds. Organizacji Muzeum Uniwersyteckiego.

Zadaniem Muzeum jest gromadzenie pamiątek związanych z utworzoną w 1969 Szkołą Nauczycielską oraz jej następczyniami , jego pracownikami i absolwentami. Zasadnicza część zbiorów prezentować ma rozwój Uczelni jako instytucji (struktury i infrastruktury) akademickiej oraz osób związanych z UKW (pracowników i studentów UKW,   a także współpracujących z Uczelnią. Ważnym elementem będzie ukazanie osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, artystycznych, sportowych i in., oraz życia codziennego Uniwersytetu, toku studiów, karier pracowników). Zadaniem Muzeum będzie także ukazanie miejsca i roli Uniwersytetu w życiu miasta, regionu, Polski oraz w światowej nauce.

Kontakt

Muzeum Uniwersyteckie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
tel. (52) 32 66 448
 
mgr Olga Cuske
olga.c@ukw.edu.pl
mgr Joanna Gurgul
joannagu@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz