Muzeum UKW
Konferencja SMU - Bydgoszcz 2023 Konferencja SMU - Bydgoszcz 2023

Konferencja SMU - Bydgoszcz 2023

W dniach 25-27 października odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa Inkluzywne Uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną. W swoich murach Biblioteka UKW przywitała ponad setkę muzealników uczelnianych z całej Polski. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, współorganizatorem m.in. Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wyższa Szkoła Gospodarki, natomiast gospodarzem pierwszych dwóch dni obrad Biblioteka UKW.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się o godz. 12 w auli Biblioteki. Gości przywitali: Prezes SMU dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz., JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny oraz JM Rektor WSG dr Marek Chamot, prof. ucz. Po części inauguracyjnych wykładów nastąpiło otwarcie wystawy planszowej, składającej się z 40 tablic Co nam zostało z tamtych lat? Kultura studencka w Bydgoszczy i Toruniu w latach 60., 70. i 80. XX wieku przez dyrektor Biblioteki UKW dr Aldonę Chlewicką-Mączyńską oraz dr. Sławomira Łanieckiego.

Podczas trzydniowych obrad poruszone zostały dwie problematyki. Pierwsza przybliżyła nam relację szkół wyższych z najbliższym otoczeniem w rozumieniu społeczności lokalnej, w tym relacji zachodzących w obszarach infrastruktury miasta i regionu, założeń architektonicznych oraz administracyjnych. Druga dotyczyła badań kultury studenckiej oraz jej potencjału w działaniach związanych z zachowaniem i upowszechnianiem wiedzy o szkolnictwie wyższym, a także roli społecznej.

Z ramienia Biblioteki oraz Muzeum UKW referaty wygłosili: dr Aldona Chlewicka-Mączyńska Źródła do badań nad kulturą studencką w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr Sławomir Łaniecki Bydgoszcz lat 70. i 80. XX wieku na „studenckiej giełdzie” muzycznej i piosenkarskiej.

Pierwszy dzień obrad zakończony został koncertem piosenek lat 60. i 70. w wykonaniu studentów Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w murach Collegium Copernicanum.

Drugiego dnia po wysłuchaniu wszystkich wystąpień uczestnicy mieli okazję pozwiedzać Wyspę Młyńską, Barkę Lemara, a także Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki. Na zakończenie wszyscy udali się na muzyczną ucztę do Muzeum Wodociągów. Tam wysłuchali koncertu w wykonaniu „Eljazz Quartet” Józefa Eliasza, legendy bydgoskiej kultury studenckiej lat siedemdziesiątych.

Ostatni dzień, po kilku godzinach obrad prowadzonych w Wyższej Szkole Gospodarki, konferencji dobiegł końca. Został on przeznaczony na podsumowanie bardzo bogatych wcześniejszych dwudniowych obrad oraz na wypracowanie wniosków i planów pracy na kolejny rok.

Następna konferencja Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych odbędzie się z końcem października 2024 r. w Lublinie.